Objava: RADIONICA-PSSS K.Mitrovica

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 09:29 održana je radionica, mesto Mekiniće , opština Leposavić, Gazdinstvo Jovanović Ljubinke
sa temom:
1. 09:29 do 10:12 Praktičan prikaz analize kvaliteta mleka CMT metodom , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja radionice je bio praktično prikazivanje analize kvaliteta mleka CMT metodom, kao značajne preventivne mere u cilju sprečavanja mastitisa i poboljšanja kvaliteta mleka.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica