Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 23.02.2024. godine, sa početkom u 14:16 održana je tribina, mesto Vučić , opština Rača, Poljoprivredno gazdinstvo Ivana Đorđevića
sa temom:
1. 14:16 do 14:47 eAgrar , savetodavac Lidija Vulović

Cilj tribine je bio da se prisutnima pojasni postupak ažuriranja podataka, obnove registracije i podnošenja zahteva putem platforme eAgrar.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac