Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 23.02.2024. godine, sa početkom u 09:55 održana je predavanje, mesto Rača , opština Rača, Sala opštine Rača
sa temama:
1. 09:55 do 10:39 Uloga higijensko-sanitarnih mera i primene pesticida pre kretanja vegetacije u višegodišnjim zasadima , savetodavac Lidija Vulović
2. 10:44 do 11:24 PIS – značaj u integralnoj poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Marija Ivanović

Predavanje je organizovano u cilju edukacije poljoprivrednih proizvođača o aktuelnim temama u oblasti zaštite bilja,.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac