Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 23.02.2024. godine, sa početkom u 08:52 održana je tribina, mesto Bošnjane , opština Rača, Poljoprivredno gazdinstvo Dragana Jovičića
sa temom:
1. 08:52 do 09:26 eAgrar , savetodavac Marija Ivanović

Cilj tribine bio je da se prisutnima pojasni postupak ažuriranja podataka, obnove registracije i podnošenja zahteva putem platforme eAgrar.
Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac