Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 22.02.2024. godine, sa početkom u 10:03 održana je predavanje, mesto Knić , opština Knić, U prostorijama odseka za poljoprivredu
sa temama:
1. 10:03 do 11:15 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Miloš Jelić
2. 11:24 do 12:03 Primena mineralnih i organskih djubriva u ratarstvu , savetodavac Valentina Kovačević


Koordinator: Miloš Jelić

Izvor: PSSS Kragujevac