Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 31.08.2023. godine, sa početkom u 13:52 održana je tribina, mesto Banja , opština Aranđelovac, Dom kulture
sa temom:
1. 13:52 do 14:58 Uredbe u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac