Objava: TRIBINA-PSSS Kragujevac

Dana 31.08.2023. godine, sa početkom u 13:18 održana je tribina, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Opštinska sala
sa temom:
1. 13:18 do 13:49 Uredbe u stočarstvu , savetodavac Goran Joksić


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac