Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 03.09.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Osečina (varošica) , opština Osečina, Sportski centar
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita zasada koštičavog voća , savetodavac Slađana Gavrilović
2. 10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja šljive , savetodavac Milivoj Timotić

Tokom predavanja prisutni proizvođači upoznati sa tehnologijom i zaštitom gajenja šljive.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo