Objava: RADIONICA-PSSS Čačak

Dana 28.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Stupčevići , opština Arilje, Domaćinstvo Mirjane Luković
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Agrotehničke mere u zasadima maline , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Prisutni poljoprivredni proizvođači su imali priliku da se upoznaju sa neophodnim agrotehničkim merama u zasadima maline koje treba uraditi u ovom periodu.
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak