Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 29.03.2024. godine, sa početkom u 09:59 održana je predavanje, mesto Rača , opština Rača, Sala opštine Rača
sa temama:
1. 09:59 do 10:34 Prognozno izveštajna služba zaštite bilja , savetodavac Marija Ivanović
2. 10:37 do 11:08 Azijska voćna mušica , savetodavac Lidija Vulović

Predavanje je organizovano u cilju edukacije poljoprivrednih proizvođača o aktuelnim temama u oblasti zaštite bilja.
Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac