Objava: PREDAVANJE-PSSS Kraljevo

Dana 25.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Raška , opština Raška, Raska
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Izbor đubriva za sadnju krompira , savetodavac Nenad Nešović
2. 09:30 do 10:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Marko Bogojević

Cilj ovog predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravim izborom đubriva za sadnju krompira kao i sa unapređenjem poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima
Koordinator: Marko Bogojević

Izvor: PSSS Kraljevo