Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 09.06.2023. godine, sa početkom u 10:05 održana je radionica, mesto Grabovac , opština Beograd-Obrenovac, PG. Sremčević Marka
sa temom:
1. 10:05 do 10:44 Podešavanje kosačica – gnječilica , savetodavac Željko Lazić

Preporuka za pravilno podešavanje kosačica – gnječilica za kvalitetan i bezbedan rad .
Koordinator: Željko Lazić

Izvor: PSSS Beograd