Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Požarevac

Dana 12.06.2023. godine, sa početkom u 10:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Lučica , opština Požarevac – grad,
sa temom:
1. 10:30 do 11:00 Pravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj obilaska ogledne farme je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pokaže značaj pravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac