Objava: RADIONICA-PSSS Beograd

Dana 08.06.2023. godine, sa početkom u 08:29 održana je radionica, mesto Mali Požarevac , opština Beograd-Sopot, PG Petrović Goran
sa temom:
1. 08:29 do 09:07 Dopunska obrada zemljišta u breskviku i hemijska zaštita od bolesti i štetočina. , savetodavac Radena Pljakić

Cilj radionice je praktični prikaz dopunske obrade zemljišta u breskviku i hemijska zaštita od bolesti i štetočina.
Koordinator: Radena Pljakić

Izvor: PSSS Beograd