Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 19.02.2021. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Jalbotina , opština Pirot, Prostorija MZ sela Jalbotina
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Prolećno prihranjivanje ozimih strnih žita , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 11:00 do 11:30 Orezivanje stonih sorata vinove loze u cilju regulisanja rodnosti , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa prihranom ozimih strnih žita i rezidbom stonih sorata vinove loze.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot