Objava: TRIBINA-PSSS Beograd

Dana 17.02.2021. godine, sa početkom u 15:00 održana je tribina, mesto Lazarevac , opština Beograd-Lazarevac, Kancelarija za poljoprivredu GO Lazarevac
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.g. , savetodavac Radmila Koprivica

Upoznavanje proljoprivrednika sa Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.g.
Koordinator: Radmila Koprivica

Izvor: PSSS Beograd