Najava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 25.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Zablaće , opština Šabac – grad, Plantaža Ignjatović Veselin
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Uzgojna rezidba trešnje “Vitko vreteno” , savetodavac Milorad Jocković


Koordinator: Milorad Jocković

Izvor: PSSS Šabac