Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 09.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Visočki Odorovci , opština Dimitrovgrad, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu , savetodavac Zoran Nikolić
2. 10:30 do 11:00 Bolesti strnih žita i mere suzbijanja , savetodavac Zoran Panajotović

Cilj predavanja bio je da se prisutni upoznaju sa ishranom krava u toku proizvodnog ciklusa kao i sa bolestima strnih žita i načinima suzbijanja istih.
Koordinator: Zoran Nikolić

Izvor: PSSS Pirot