Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 09.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Parcane , opština Varvarin, Prostorije hladnjače Braća Nidžić
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Tehnologija gajenja jagode , savetodavac Radomir Bušatović
2. 11:30 do 12:00 Zaštita jagode , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja jagode, kao i sa zaštitom jagode.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac