Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 09.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Belotić , opština Vladimirci, Plantaža Zarić Dragan
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Uzgojna rezidba šljive , savetodavac Milorad Jocković


Koordinator: Milorad Jocković

Izvor: PSSS Šabac