Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 13.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Medjuopstinska unija poljoprivrednih udruzenja
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zastita psenice od stetocina , savetodavac Belkisa Rabić
2. 10:30 do 11:00 Cilj predavanja jeste da se poljoprivredni proizvodjaci upoznaju sa temama: Zaštita pšenice od štetočina i upravljanje rizicima na gazdisntvu, osiguranje polj.proizvodnje i ostvarivanja podsticaja na placenu premiju osiguranja. , savetodavac Ivana Majdak

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvodjaci upoznaju sa temama: Zaštita pšenice od štetočina i upravljanje rizicima na gazdisntvu, osiguranje polj.proizvodnje i ostvarivanja podsticaja na placenu premiju osiguranja.
Koordinator: Belkisa Rabić

Izvor: PSSS Novi Pazar