Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 16.10.2023. godine, sa početkom u 08:56 održana je predavanje, mesto Mali Zvornik , opština Mali Zvornik, Prostorije centra za inovacije
sa temama:
1. 08:56 do 09:27 Suzbijanje skladišnih štetočina , savetodavac Jelena Nevzatović
2. 09:29 do 10:23 Priprema zemljišta za podizanje zasada maline , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa suzbijanjem kladišnih štetočina i sa pripremom zemljišta za podizanje zasada maline. predavanju prisustvovalo deset poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Jelena Nevzatović

Izvor: PSSS Loznica