Objava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 16.10.2023. godine, sa početkom u 08:43 održana je radionica, mesto Štitar , opština Šabac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Milana Petrović
sa temom:
1. 08:43 do 09:17 Zaštita zasada jabuke posle berbe , savetodavac Slavica Maksimović

Na početku jesenjeg perioda, u vreme nakon berbe I opadanja prvih listova, moramo razmišljati o početku zaštite voćaka za narednu sezonu. Ozbiljni su problemI u voćnjaku zbog bolesti koje prouzrokuju bakterije (Erwinia amylovora –bakteriozna plamenjača) u jabučastom voću.
Jesenje plavo prskanja je najbolja prevencija u voćnjaku
Suzbijanje prezimljujućih formi gljiva I posebno fitopatogenih bakterija rešava se jesenjim plavim prskanjem.
U jesen biljka odbacuje lišće i na mestu gde je list (peteljka) otpao pojavljuje se sveža rana, ožiljak. Upravo to mesto predstavlja ulazno mesto za većinu bakterija. Bakterije I drugi mikroorganizmi prezimljavaju na kori, ostacima biljaka, mumificiranim plodovima I oni su uvek prisutni u voćnjacima u trenutku opadanja lisne mase.Potencijal inokuluma uvek postoji u većoj ili manjoj meri.
Da bi dobili željeni efekat primene bakarnih preparata, količine primene moraju biti 1,8- 2 kg čistog bakra po hektaru.


Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac