Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 03.03.2023. godine, sa početkom u 09:54 održana je predavanje, mesto Leskovac , opština Leskovac – grad, Sala za edukaciju
sa temama:
1. 09:54 do 11:02 eID broj za poljoprivredne proizvođače , savetodavac Igor Ristić
2. 10:00 do 10:30 Pravilna prihrana ozimih useva preduslov za dobar prinos , savetodavac Boban Stanković

Cilj: Prihranjivanje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera u proizvodnji žita. Prisutne upoznati, uvođenjem eAgrara manja šetanja po šalterima


Koordinator: Boban Stanković

Izvor: PSSS Leskovac