Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Temska , opština Pirot, Prostorija MZ sela Temska
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Prolećna setva lucerke , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 09:30 do 10:00 Značaj agrohemijske analize , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj održavanja predavanja je da se proizvođači upoznaju sa setvom lucerke i značajem agrohemijske analize zemljišta.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot