Objava: TRIBINA-PSSS Čačak

Dana 03.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Registracija i pristup E agraru , savetodavac Anđela Protić

Proizvođačima je objasnjena prednost pristupanja E agraru
Koordinator: Anđela Protić

Izvor: PSSS Čačak