Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 05.02.2024. godine, sa početkom u 17:30 održana je predavanje, mesto Vitance , opština Despotovac, Prostorije lovačkog doma
sa temama:
1. 17:30 do 18:00 Predsetvena obrada i izbor đubriva za sadnju krompira , savetodavac Mira Miljković
2. 18:00 do 18:30 Izbor đubriva za prihranu strnih žita , savetodavac Dragan Mijušković

Proizvođačima će biti prezentovane teme za izbor đubriva pri sadnji krompira , kao i đubriva za prihranu strnih žita
Koordinator: Mira Miljković

Izvor: PSSS Jagodina