Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 02.02.2024. godine, sa početkom u 10:13 održana je predavanje, mesto Zlot , opština Bor, Mesna kancelarija
sa temama:
1. 10:13 do 10:49 Higijena mleka sa osvrtom na orezivanje papaka i aktuelnosti MPŠV , savetodavac Dragan Radosavljević
2. 10:50 do 11:25 E agrar , savetodavac Vladimir Stanković

Savetodavci PSSS Negotin održaće predavanja u selu Zlot, grad Bor na aktuelne teme iz poljoprivrede i Eagrara.
Koordinator: Dragan Radosavljević

Izvor: PSSS Negotin