Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 02.02.2024. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Cikot , opština Rekovac, Prostorije OŠ
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Proizvodnja rasada , savetodavac Mira Miljković
2. 17:30 do 18:00 Prihrana strnih žita , savetodavac Dragan Mijušković

Proizvođačima će biti prezentovane teme iz oblasti ratarstva i povrtarstva, prihrana strnih žita i proizvodnje rasada
Koordinator: Mira Miljković

Izvor: PSSS Jagodina