Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 27.12.2023. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Troponje , opština Svilajnac, Gazdinstvo Pavlović Momčila
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 eAgrar , savetodavac Aleksandar Ilić
2. 19:30 do 20:00 Zađtita kajsije , savetodavac Marko Manojlović

Cilj predavanja je da se proizvođači upoznaju sa sitemom eAgrara, promenom podataka u istom, kao i načinom konkurisanja na ePodsticajima; Zaštita kajsije, mere kontrole, hemijske mere zaštite, agrotehničke mere.
Koordinator: Aleksandar Ilić

Izvor: PSSS Jagodina