Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 28.12.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Ostružanj , opština Osečina, PG Bajić Borislava
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Agrotehnika crvene deteline i žutog zvezdana , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
2. 09:30 do 10:00 Prednosti i nedostaci silaže , savetodavac Svetislav Marković

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa agrotehnikom crvene deteline i žutog zvezdana kao i prednostima i nedostacima korišćenja silaže u ishrani raznih kategorija životinja.
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo