Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 29.12.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Ćaćak
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Značaj lokalnih proizvoda i oznaka geografskog porekla , savetodavac Slađana Petrić
2. 10:30 do 11:00 Postizanje standarda u primarnoj proizvodnji voća , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović
3. 11:00 do 11:30 Najava IPARD 3 programa , savetodavac Radovan Ševarlić

Cilj organizovanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajem zaštite geografskog porekla proizvoda, jačanjem konkurentnosti kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji, kao i najava IPARD 3 programa
Koordinator: Radovan Ševarlić

Izvor: PSSS Čačak