Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 04.03.2024. godine, sa početkom u 11:57 održana je predavanje, mesto Dražanj , opština Beograd-Grocka, P.G. Dragan Ranković
sa temama:
1. 11:57 do 12:27 Zaštita dunje , savetodavac Marija Milenković
2. 12:28 do 13:06 Rezidba dunje za rod, u cilju regulisanja redovne rodnosti , savetodavac Ljiljana Gvozdić

Cilj predavanje je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa zaštitom i rezidbom dunje za rod, u cilju regulisanja redovne rodnosti.
Koordinator: Marija Milenković

Izvor: PSSS Beograd