Objava: RADIONICA-PSSS Loznica

Dana 01.03.2024. godine, sa početkom u 10:03 održana je radionica, mesto Lipnički Šor , opština Loznica – grad, Domaćinstvo Slobodana Đorđevića
sa temom:
1. 10:03 do 10:46 Određivanje potrebnih količina azote za prihranu ozimog ječma, Green sekerom , savetodavac Dušan Despotović

Na radionici je Green Sekerom, očitana, preračunata i određena vrednost potrebnih količina azoza za ozimi ječam.Na planiran prinos od 7000kg zrna, potrebno je primeniti 54kg aktivne materije azota.
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica