Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 02.03.2024. godine, sa početkom u 09:59 održana je predavanje, mesto Negotin , opština Negotin, Velika sala SO Negotin
sa temama:
1. 09:59 do 10:30 Medonosno bilje , savetodavac Vladica Stefanović
2. 10:31 do 11:20 Podsticaji MPŠV i lokalne samouprave , savetodavac Dragan Radosavljević

Savetodavci PSSS Negotin održaće predavanja na aktuelne teme iz agrara.
Koordinator: Dragan Radosavljević

Izvor: PSSS Negotin