Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Pirot

Dana 28.01.2021. savetodavac Mimica Kostić-Đorđević posetio je udruženje Udruženje za negovanje i očuvanje starih i umetničkih zanata, mesto Pirot, opština Pirot, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
Cilj posete je bio da se članovi upoznaju sa objavljenom Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu sa akcentom na podsticaje ua diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima i unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima.

Izvor: PSSS Pirot