Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 28.01.2021. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Trbušani , opština Čačak – grad, Kafana u Trbušanima
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Tehnologija proizvodnje krastavčića , savetodavac Borko Ivanović
2. 17:30 do 18:00 Značaj zadrugarstva i udruživanja u poljoprivredi , savetodavac Radovan Ševarlić
3. 18:00 do 18:30 Prerada na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Biljana Janjic

Cilj predavanja je upoznavanje proizvođača sa tehnologijom proizvodnje krastavčića, značajem i prednostima zadrugarstva kao i značajem prerade na poljoprivrednom gazdinstvu i stvaranju proizvoda sa dodatom vrednošću.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak