Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 28.01.2021. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Kosančić , opština Bojnik, Prostorija mesne zajednice
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Zimska rezidba voća , savetodavac Aleksandar Mitic
2. 11:00 do 11:30 Značaj PIS -a u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Bojana Karapandžić

Cilj predavanja bio je da se prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnom i blagovremenom zimskom rezidbom voća modifikacijama kao i značajem PIS – a u voćarskoj proizvodnji.
Koordinator: Aleksandar Mitic

Izvor: PSSS Leskovac