OBAVEŠTENJE O EDUKACIJAMA FIZIČKIH LICA U 2023. GODINI

U organizaciji Instituta za primenu nauke u poljoprivredi, tokom 2023. godine realizovaće se edukacije za fizička lica. Edukacije su namenjene fizičkim licima koja su u postupku za sticanje Sertifikata o završenoj edukaciji / treningu (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Sl. Glasnik RS br 80/14, od 30.7.2014). U tom smislu, edukacije mogu pohađati diplomirani inženjeri poljoprivrede, uvažavajući specijalnosti stručnjaka po modulima.

Uslov za Potvrdu o završenoj edukaciji – Institut će učesnicima edukacija izdati Potvrdu o završenoj pojednačnoj edukaciji/treningu koja je validna za dobijanje Licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi (Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova, „Sl.glasnik RS“, broj 80/10 od 30. jula 2014. godine), ukoliko ispune sledeće uslove:

  • Obave prijavu za pohađanje edukacija putem Portala PSSS (www.psss.rs), po proceduri koja je detaljno opisana dalje u tekstu
  • Edukaciju pohađaju u celosti (ukoliko se modul realizuje kroz više dana potrebno je pohađati sve dane edukacije)
  • Iskažu zadovoljavajući nivo znanja, odnosno budu ostvarili 60% i više tačnih odgovora na testu znanja.

U 2023. godini Institut organizuje ciklus edukacija za fizička lica, kroz module iz oblasti Metodologija savetodavnog rada.

Edukacije iz oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine) realizovaće se kroz sledeće module:

  1. Модул : Бизнис план (дводневна едукација) – Detaljnije
  2. Модул: Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача (једнодневна едукација) – Detaljnije 
  3. Модул: Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима (једнодневна едукација) – Detaljnije
  4. Модул: Управљање временом (једнодневна едукација) – Detaljnije 

Napomena – opis modula sadržan je u odeljku Detaljnije, a sadrži podatke o tipu modula, sadržaju edukacije, ciljnoj grupi, rezultatima edukacije, trajanju i dr.

Za module iz oblasti Metodologija savetodavnog rada (savetodavne veštine), od 1 do 4  prijavljuju se stručnjaci iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

O realizaciji edukacija iz oblasti Savetodavni poslovi obavestićemo vas naknadno.

Metode edukacije:

Interaktivna edukacija/trening. Spoj predavanja, analiza, vežbi i diskusije. Mogućnost da se pitanja postave u svakom trenutku.

Tip edukacije: Edukacije se realizuju kao teorijske – uživo.

Trajanje modula

Gore navedeni moduli realizuju se u trajanju od jednog do dva dana.

Edukativni / radni materijal

Polaznici edukacije dobijaju materijal (prezentacije/vežbe).

Dinamika održavanja edukacija 

Dinamika realizacije edukacija za module od 1 do 4 biće uslovljena dinamikom prijave, odnosno termini edukacija biće definisani po prijavi dovoljnog broja učesnika za formiranje grupe.

Minimalan broj je 30 učesnika. Broj prijavljenih učesnika po modulima ažuriraće se na mesečnom nivou, svakog prvog u mesecu.

Pregled termina edukacija:

Informacija o broju prijavljenih učesnika za module od 1 do 4, biće dostupan na portalu PSSS, ažuriran svakog prvog u mesecu, za prethodni mesec. Nakon prijave dovoljnog broja polaznika za formiranje grupe, termin održavanja edukacije biće objavljen u roku od 7 dana.

Mesto održavanja edukacija:

Beograd, IPN.

Vreme trajanja edukacija

Edukacije se realizuju u trajanju od 9.30 do 17.00 časova.

Prijava učesnika:

Prijava za module od 1 do 4 biće omogućena počev od 5. aprila 2023. godine i zainteresovani se mogu prijavljivati kontinuirano, do broja potrebnog za formiranje grupe.

Potrebno je da se svi ranije prijavljeni učesnici za edukacije fizičkih lica prijave ponovo.

Link za prijavu nalazi se u okviru Poziva za prijavu edukacija.

Ukoliko se modul realizuje kao višednevna edukacija potrebno je prijaviti se samo jednom.

Prijavu za pohađanje edukacija fizička lica obavljaju samo u slučaju kada su u potpunosti sigurna da će istu i pohađati, s obzirom da je  realno stanje broja prijavljenih u interesu učesnika i organizatora.