Najava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 26.01.2021. godine, sa početkom u 10:30 održaće se predavanje, mesto Mratišić , opština Mionica, Gazdinstvo Lučić Dragiše
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Ishrana krava , savetodavac Predrag Jokić
2. 11:00 do 11:30 Osiguranje useva, PDV i knjigovodstvo u poljoprivredi , savetodavac Radiša Panić

Tokom predavanja prisutni će se upoznati sa načinom ishrane krava u periodu laktacije, osiguranjem useva, porezom na dodatu vrednost i značajem vođenja knjigovodstva u poljoprivredi.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo