Objava: PREDAVANJE-PSSS Vranje

Dana 20.01.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Preševo , opština Preševo, Prostoije ZZ “Preševo”
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Vođenje evidencije o poslovanju na gazdinstvu,osiguranje i kreditiranje poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Robert Širtov
2. 11:30 do 12:00 Prihrana pšenice , savetodavac Nada Lazović – Đoković

Vođenje evidencije o poslovanju na gazdinstvu,osiguranje i kreditiranje poljoprivredne proizvodnje
Koordinator: Robert Širtov

Izvor: PSSS Vranje