Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

Dana 22.01.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Klanica , opština Valjevo – grad, Gazdinstvo Srećković Radovana sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ishrana krava , savetodavac Predrag Jokić
2. 10:30 do 11:00 Prednosti udruživanja , savetodavac Radiša Panić

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa načinom ishrane krava u vreme laktacije, formiranjem zadruga i prednostima udruživanja.
Koordinator: Radiša Panić

Izvor: PSSS Valjevo