Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 22.02.2021. godine, sa početkom u 18:00 održaće se predavanje, mesto Brnjac , opština Loznica – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Dragana Živanovića
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Kalcizacija u proizvodnji krmnog bilja , savetodavac Milenko Đurić
2. 18:30 do 19:00 Diverzifikacija prihodovnih delatnosti na seoskim gazdinstvima , savetodavac Milica Popadić

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa značajem kalcizacije, jedne od najvažnijih meliorativnih mera popravki obradivog poljoprivrednog zemljišta na našem području i sa značajem ostvarenja dodatnih prihoda na gazdinstvu u cilju održivog razvoja sela.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica