Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 18.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Petrovac , opština Pirot, Prostorija Mesne zajednice sela
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 GLOBAL GAP , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
2. 10:30 do 11:00 Priprema zemljišta za sadnju vinove loze , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa proizvodnjom zadravstveno bezbednih proizvoda i GLOBGAL GAP principima kao i pravilnoj pripremi zemljišta za sadnju vinove loze.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot