Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Pirot

Dana 22.02.2021. savetodavac Goran Svetozarević posetiće udruženje Udruženje za lekovito bilje Stara planina, mesto Pirot, opština Pirot, u periodu od 08:30 do 09:30 časova
Cilj posete Udruženja je upoznanje sa Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021g. sa akcentom na podsticaje za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima i unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

Izvor: PSSS Pirot