Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 17.05.2024. godine, sa početkom u 09:45 održaće se predavanje, mesto Vukićevica , opština Beograd-Obrenovac, Gazdinstvo Milete Radovanovića
sa temama:
1. 09:45 do 10:20 Značaj genomske selekcije u govedarstvu , savetodavac Dragoljub Krajnović
2. 10:20 do 10:55 Agrotehnika lucerke , savetodavac Dragana Stoiljković

Namera je da se sa dve teme predavanja poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pojmom, značajem, potrebama i povoljnostima genomske selekcije kao savremene i uspešne metode u govedarstvu.Druga tema odnosiće se na agrotehniku u proizvodnji lucerke sa pravilnim sprovođenjem operacija i redosledom postupaka.
Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd