Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 11.05.2024. godine, sa početkom u 10:11 održana je predavanje, mesto Mokranje , opština Negotin, Seoski Dom
sa temama:
1. 10:11 do 10:50 Integralna zastita biljaka , savetodavac Bojana Filidžanović
2. 10:51 do 14:35 Djubrenje vocarskih kultura , savetodavac Teodor Prvulović

Cilj najavljenog predavanja je da se poljoprivrednici upoznaju sa pravilnom djubrenjem zasada vocakai i integralna zastita biljaka.
Koordinator: Teodor Prvulović

Izvor: PSSS Negotin