Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 10.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Komorane , opština Kruševac – grad, Gazdinstvo Antić Radeta
sa temom:
1. 09:00 do 11:00 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji jagode , savetodavac Radomir Bušatović

Cilj obilaska ogledne farme je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa dobrom poljoprivrednom praksom u proizvodnji jagode.
Koordinator: Radomir Bušatović

Izvor: PSSS Kruševac