Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kraljevo

Dana 01.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lopatnica , opština Kraljevo – grad, PG Milovanović Dragana
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 IPARD III program-Mera 7 , savetodavac Zorica Zdravković

Cilj posete oglednom gazdinstvu bio je informisati poljoprivredne proizvođače koji se bave seoskim turizmom o novinama u IPARD III programu koje se odnose na Meru 7.
Koordinator: Zorica Zdravković

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 29.11.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Obrva , opština Kraljevo – grad, PG Đurašević Radojice
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Demonstracija pregleda krompira u skladištu na prisustvo bolesti i štetočina , savetodavac Jelena Grbić

Cilj održavanja radionice je bilo upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajnim bolestima i štetočinama krompira u skladištu.
Koordinator: Jelena Grbić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 28.11.2022. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Vukušica , opština Vrnjačka Banja, PG Bačevac Milana
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi u 2022. godini – MPŠV , savetodavac Jelena Grbić

Cilj održavanja tribine bio je informisati poljoprivredne proizvođače o aktuelnim podsticajima MPŠV u 2022. godini.
Koordinator: Jelena Grbić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 25.11.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Kraljevo , opština Kraljevo – grad, Prostorije PSSS
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 pRIMENA DOBRE HIGIJENSKE PRAKSE U PROIZVODNJI MLEKA , savetodavac Ljiljana Nerandžić

Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji kvalitetnog mleka, sa odgovarajućim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija.
Koordinator: Ljiljana Nerandžić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 28.11.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Vrnjačka Banja , opština Vrnjačka Banja, Prostorije kluba Crvenog krsta-Vrnjačka Banja
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Svrha biznis plana , savetodavac Zorica Zdravković
2. 11:30 do 12:00 Primena đubriva u zasadima voćaka-malina , savetodavac Mirjana Ostojić

Cilj održavanja predavanja bio je informisati poljoprivredne proizvođače o značaju planiranja u poljoprivredi -svrsi izrade biznis plana, kao i o adekvatnoj primeni đubriva u zasadima voćaka-maline.
Koordinator: Zorica Zdravković

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 01.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Lopatnica , opština Kraljevo – grad,
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 IPARD III program-Mera 7 , savetodavac Zorica Zdravković

Cilj posete oglednom gazdinstvu je informisati poljoprivredne proizvođače koji se bave seoskim turizmom o novinama u IPARD III programu koje se odnose na Meru 7.
Koordinator: Zorica Zdravković

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 01.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Jošanička Banja , opština Raška, Dom kulture
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi u 2022. godini – MPŠV , savetodavac Jovana Knežević


Koordinator: Jovana Knežević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 25.11.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Roćevići , opština Kraljevo – grad, PG Danilović Predrag
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Priprema plodova jabuke za plasman – tržišni standardi , savetodavac Mirjana Ostojić

Cilj posete oglednom gazdinstvu bio je informisanje poljoprivrednih proizvođača o pripremi plodova jabuke za plasman – tržišni standardi (odredbe kvaliteta, odredbe o veličini, odredbe o dozvoljenim odstupanjima …).
Koordinator: Mirjana Ostojić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 25.11.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Drakčići , opština Kraljevo – grad, PG Biljane Veskovic
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi u 2022. godini – MPŠV , savetodavac Branko Galović


Koordinator: Branko Galović

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 25.11.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Oplanići , opština Kraljevo – grad, PG Branka Novakovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi u 2022. godini – MPŠV , savetodavac Vladimir Kostić


Koordinator: Vladimir Kostić

Izvor: PSSS Kraljevo