Najava: TRIBINA-PSSS Kraljevo

Dana 20.01.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Obrva , opština Kraljevo – grad, PG Lišanin Milovana
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 E-agrar , savetodavac Jelena Grbić

Cilj održavanja tribine je informisati poljoprivredne proizvođače o E-agraru.
Koordinator: Jelena Grbić

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 16.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Kraljevo , opština Kraljevo – grad, Prostorije PSSS Kraljevo
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zastita psenice , savetodavac Branko Galović
2. 10:30 do 11:00 Zastita kukuruza , savetodavac Vladimir Kostić


Koordinator: Branko Galović

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 16.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Kraljevo , opština Kraljevo – grad, Prostorije PSSS Kraljevo
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zastita psenice , savetodavac Branko Galović
2. 10:30 do 11:00 Zastita kukuruza , savetodavac Vladimir Kostić


Koordinator: Branko Galović

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Ribnica , opština Kraljevo – grad, Prostorije DOO “Agrolivade”
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 E-agrar , savetodavac Jovana Knežević

Cilj tribine: upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa e-agrarom.
Koordinator: Jovana Knežević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Ruđinci , opština Vrnjačka Banja, PG Radoslav Jevtić
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Zimska obrada zemljišta , savetodavac Nenad Nešović

Cilj održavanja radionice je da se učesnici upoznaju sa rezultatima agrohemijskih analiza i značajem zimske obrade zemljišta.
Koordinator: Nenad Nešović

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Petropolje , opština Kraljevo – grad, PG Aleksić Dragoslav
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Ipard mere 2023 , savetodavac Nenad Nešović

Cilj održavanja predavanja bio je informisati poljoprivredne proizvođače šta donosi IPARD III program
Koordinator: Nenad Nešović

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 28.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Vrnjačka Banja , opština Vrnjačka Banja, Opština Vrnjačke Banje
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Dodavanje vrednosti proizvodima od mleka , savetodavac Ljiljana Nerandžić
2. 10:30 do 11:00 Pravilno uzorkovanje zemljišta i značaj agrohemijske analize , savetodavac Jovana Knežević


Koordinator: Jovana Knežević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 28.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Bukovica , opština Kraljevo – grad, PPG Mirković Rakice
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Izračunavanje marginalnih prinosa i cena u proizvodnji nektarine , savetodavac Marko Bogojević

Cilj radionice bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa određivanjem ekonomske opravdanosti u proizvodnji nektarine.
Koordinator: Marko Bogojević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Ribnica , opština Kraljevo – grad, Prostorije DOO “Agrolivade”
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 E-agrar , savetodavac Jovana Knežević

Cilj tribine: upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa e-agrarom.
Koordinator: Jovana Knežević

Izvor: PSSS Kraljevo

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Ruđinci , opština Vrnjačka Banja, PG Radoslav Jevtić sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Zimska obrada zemljišta , savetodavac Nenad Nešović

Cilj održavanja radionice je da se učesnici upoznaju sa rezultatima agrohemijskih analiza i značajem zimske obrade zemljišta.
Koordinator: Nenad Nešović

Izvor: PSSS Kraljevo